Het Schone Lucht-keurmerk & Schone Lucht-certificaat

Organisaties, producten (binnenruimtes) of diensten die voldoen aan de jaarlijkse bijdrage voor schone en gezonde lucht ontvangen het Schone Lucht-certificaat. Er moet voldaan zijn aan de beoordelingscriteria. Het certificaat geeft ook recht om het Schone Lucht-keurmerk te gebruiken.

De beoordelingscriteria >


Waarom het Schone Lucht-keurmerk gebruiken?

Het Schone Lucht-keurmerk toont aan dat er jaarlijks wordt bijgedragen aan schone lucht. Gebruik het keurmerk b.v. op een website, nieuwsbrieven, social media. Goed voor het imago en onderscheidend vermogen. Het stimuleert ook het bewustzijn naar schone lucht voor de gezondheid!

Het Schone Lucht-keurmerk >


Viridi Air creëert meer bewustzijn voor gezonde lucht

De binnen- en buitenlucht is ongezond, vaak weet men dit niet. Viridi Air creëert meer bewustzijn voor gezonde binnen- en buitenlucht via o.a. Social Media (Linkedin: bloggen, vloggen en story telling). Ook worden buitenfilterprojecten gebouwd. Samen werken aan gezonde binnen- en buitenlucht!

Bewustzijn voor gezonde lucht creëren >


schone lucht label
"Het Schone Lucht-keurmerk"

Schone Lucht-keurmerk: samen meer bewustzijn creëren, missie ondersteunen en duidelijkheid bieden over bijdrage luchthygiëne en luchtkwaliteit 

De huidige luchtkwaliteit en luchthygiëne is in de meeste buitenlocaties of binnenruimtes ongezond. Vaak weet men dit niet! Viridi Air werkt daarom aan meer bewustzijn over de noodzaak van gezonde lucht. Méér houders van het Schone Lucht-keurmerk betekent méér draagvlak en bewustzijn voor schone lucht. Samen gaan we de binnen- en buitenlucht gezonder maken. Doe ook mee! Viridi Air beoordeelt organisaties, producten/diensten aan de hand van enkele beoordelingscriteria. Als voldaan is aan de jaarlijkse bijdrage voor schone binnen- en buitenlucht ontvangen ze het Schone Lucht-keurmerk i.c.m het Viridi Air Partnership

Enkele bedrijven met het Schone Lucht-keurmerk

Het Schone Lucht-keurmerk; standaard i.c.m. het Viridi Air Partnership

Wat houdt het Viridi Air Partnership in?:

  • Viridi Air werkt samen met de Schone Lucht Blogger en Vlogger voor meer bewustzijn van gezonde lucht;
  • Aandeel in één van de 100% duurzame en groene buitenfilterprojecten van Viridi Air. Iedere jaar extra bijdragen aan meer schone buitenlucht;
  • Jaarlijks gratis promotie op www.viridiair.nl en via de Schone Lucht Blogger en Vlogger d.m.v. blogs/vlogs of story telling;
  • Jaarlijkse donatie aan het Longfonds: automatisch gaat per uitgereikt Schone Lucht-keurmerk een vaste donatie naar het Longfonds;

 

Viridi Air bouwt buitenfilterprojecten en zuivert daarmee de buitenlucht met een 100% duurzame & groene filtertechniek

In het buitenfilterproject past Viridi Air een 100% duurzame en groene filtertechniek toe door groene filters (speciale luchtzuiverende bomen) op een unieke manier te planten. Hiermee wordt de buitenlucht voor ruim 20% gezuiverd. Het aandeel in de buitenfilterprojecten hangt af van het aantal groene filters dat een organisatie hierin wilt plaatsen. Dit bepaalt ook het type Viridi Air Partnership:

  • Viridi Air Partnership (brons) – 1 groene filter
  • Viridi Air Partnership (zilver) – 5 groene filters
  • Viridi Air Partnership (goud) – 10 groene filters
  • Viridi Air Partnership (platina) – <10 groene filters

Momenteel werkt Viridi Air aan de volgende twee buitenfilterprojecten; “De groene Schakel” en “Viridi Air-Landgoed De Beylevelden“.

Viridi Air steunt het LongFonds

In Nederland sterven 14.000 mensen per jaar door vervuilde buitenlucht en komen er jaarlijks 100.000-en zieken bij (bron: Gezondheidsraad). Het LongFonds gaat voor een wereld zonder longziekten en stimuleren medische doorbraken hierin. Daarom steunt Viridi Air het werk van het Longfonds door voor iedere uitgereikt Schone Lucht-keurmerk een deel van de opbrengst te doneren aan het Longfonds. Nog meer reden om het Schone Lucht-keurmerk aan te vragen. Als de donatie is gedaan zal Viridi Air in januari 2021 de betalingsbevestiging van het LongFonds online publiceren.

Nieuws en updates van de Schone Lucht Vlogger 

Viridi Air is dagelijks zeer actief op LinkedIn via het kanaal van de Schone Lucht Blogger en Vlogger. Nieuws, updates en wekelijkse vlogs van Viridi Air worden op LinkedIn gepubliceerd (Schone Lucht Blogger en Vlogger). Bekijk recente blogs en vlogs over Schone Lucht:


Meer weten over Viridi Air of het Schone Lucht-keurmerk?

Ga met Viridi Air in gesprek om meer te weten van Viridi Air, het Schone Lucht-keurmerk of het Viridi Air Partnership. Samen de binnen- en buitenlucht schoner en gezonder maken. Neem direct contact op met Viridi Air via info@viridiair.nl.