“…….jaarlijks sterven 12.000 mensen en worden er 100.000 ziek doordat de binnen- en buitenlucht vervuild en ongezond is. Dit moet echt veranderen. Viridi Air creëert daarom méér bewustzijn voor de noodzaak aan gezonde lucht en stimuleert bedrijven en overheden om zich hiervoor jaarlijks in te zetten met concrete stappen. Juist door samen bewust te worden van de noodzaak aan schone binnen- en buitenlucht en oplossingen hiervoor te implementeren wordt de luchtkwaliteit gezonder: minder zieken en overlijdens. Hoe gaan jullie dit jaar bijdragen aan gezonde lucht?…..”  (Jan-Joris van de Riet, oprichter van Viridi Air)

Draag ook bij aan gezonde lucht!

Bijdragen aan gezonde lucht begint bij de bron. Maar er is meer nodig: een extra product, dienst of organisatie(beleid). Viridi Air vergroot de bewustwording naar gezonde lucht in de maatschappij, erkent bedrijven die hieraan bijdragen & beloont ze.

Over Viridi Air >

Het Viridi Air Partnership

Viridi Air keurt/beoordeelt bedrijven (beoordelingscriteria) of ze bijdragen aan schone, gezonde binnen- en/of buitenlucht. Uiteraard aan de bron en daarbij een extra product, dienst of organisatie(beleid). Hieraan voldoen is aansluiten als Partner van Viridi Air.

De beoordelingscriteria >

Wat levert het Partnership op?

Een schoner en gezonder imago! Verder is inbegrepen: promotie via de Schone Lucht Storyteller, Vlogger en Blogger (groot bereik!), Schone Lucht-beeldmerk, Schone Lucht-certificaat, aandeel in het groene en duurzame buitenfilterproject en donatie aan Longfonds.

Viridi Air Partnership >

Onze Partners

Gezonde lucht is een basisbehoefte

Door vervuilde binnen- en buitenlucht sterven jaarlijks, in Nederland, 12.000 mensen vroegtijdig en 100.000-en zieken (bron: Gezondheidsraad). Viridi Air streeft daarom een gezonde missie na; “….schone binnen- en buitenlucht voor de gezondheid van ons allemaal…..”. Gezonde binnen- en buitenlucht is een basisbehoefte, net als gezond eten en voldoende bewegen. Bedrijven die onze missie ondersteunen investeren o.a. in gezonder personeel, minder ziekteverzuim, minder uitstoot naar buiten en trekken daardoor méér klanten aan door een gezonder imago.

schone lucht binnen en buiten

Wat houdt een samenwerking met ons in?

Bedrijven die van mening zijn dat ze de juiste maatregelen hebben getroffen voor schone, gezonde binnen- en buitenlucht kunnen zich laten 'beoordelen' door Viridi Air. Allereerst wordt gekeken of er aanpassingen aan de bron zijn genomen. Daarna of er additioneel een product, dienst of organisatie(beleid) aanwezig is voor schone gezonde binnen- en buitenlucht. Bedrijven die voldoen aan de beoordelingscriteria worden erkend met het Viridi Air Partnership. Bedoeld om nog méér bewustwording in de maatschappij te creëren maar ook om méér ruchtbaarheid & erkenning te geven aan jullie bijdrage voor schone, gezonde lucht. Dat levert een (nog) schoner en gezonder bedrijfsimago op! Concreet houdt het in:

 • Keuren/beoordelen en mogelijk toekenning Viridi Air Partnership
 • Promotie & Marketing (groot bereik)
 • Erkenning: vrij gebruik van het Viridi Air beeldmerk (toegestaan om te plaatsen op o.a. website/social media)
 • Een aandeel in het groene en duurzame Viridi Air buitenfilterproject (incl. Schone Lucht-certificaat)
 • Gratis lidmaatschap binnen de Online Viridi Air Netwerkclub (géén limiet op aantal leden van Partner-bedrijf)
 • Donatie aan het Longfonds.

All-in voor een laagdrempelig jaarlijks bedrag van €250,- per jaar/ex btw. Doe ook mee, draag bij aan gezonde binnen- of buitenlucht en laat een product, dienst of organisatiebeleid beoordelen door Viridi Air!

Voor wie werken wij?

Viridi Air werkt met bedrijven uit allerlei branches die onze missie voor méér gezonde binnen- en/of buitenlucht ondersteunen (niet branche specifiek), Die meer erkenning en ruchtbaarheid willen geven aan de bijdrage die ze leveren hieraan en daardoor een (nog) schoner en gezonder imago krijgen. Het Viridi Air Partnership is uitermate interessant voor branches waar luchthygiëne & luchtkwaliteit (o.a. HVAC) of duurzaamheid (planet, MVO) is geïntegreerd in de business. Uiteraard zijn ook bedrijven welkom die tot op heden concreet nog niet zo veel hebben gedaan aan gezonde lucht. Die kunnen hier nu extra aandacht aan schenken en erkenning & ruchtbaarheid voor krijgen.

Wat levert het Viridi Air Partnership op?

Bewust van de noodzaak aan gezonde binnen- en buitenlucht? Ga dan concrete stappen zetten. Als voldaan is aan de beoordelingscriteria ontvangen bedrijven het Viridi Air Partnership. Dat levert een (nog) gezonder en schoner imago op. Bijdragen aan gezonde lucht is natuurlijk goed voor de gezondheid van eigen personeel maar ook voor de mens in de maatschappij. Enkele voordelen op een rij:

 • Gratis leads ontvangen (netwerkclub)
 • Méér klanten
 • Minder ziekteverzuim
 • Hogere productiviteit en meer werknemerstevredenheid
 • Gezonder, schoner en duurzamer bedrijfsimago
 • Maatschappelijke betrokkenheid tonen (MVO)
 • Goed voor milieu
 • Méér bewustwording creëren voor gezonde lucht
 • Groter effectief netwerk, nieuwe relaties/levernciers/klanten
 • Betrouwbare & externe erkenning van de bijdrage aan gezonde lucht (Schone Lucht-certificaat)

Schone lucht begint bij de bron! Hoe bijdragen aan gezonde lucht?

Bedrijven die bewust zijn van de noodzaak voor gezonde binnen- en buitenlucht en een concrete bijdrage hieraan willen leveren ontvangen het Viridi Air Partnership. Goed voor het bedrijfsimago, klantpotentieel, maatschappelijke betrokkenheid, ziekteverzuim en het milieu. Een bijdrage leveren kan vrij eenvoudig aan de bron èn door de aanschaf van specifieke producten en diensten. Het moet wel voldoen aan de beoordelingscriteria hiervoor. Enkele voorbeelden:

 • andere inrichting (meubels, vloerbedekking) die minder vervuilend is;
 • ander productieproces zodat er minder uitstoot naar buiten is;
 • producten aanschaffen die uitstoot reduceren;
 • regelmatig laten reinigen van de ventilatiekanalen;
 • producten aanschaffen die de luchtkwaliteit binnen verbeteren zoals luchtrenigers, luchtontvochtigers, enz.;
 • inhuren van bedrijven die de binnenluchtkwaliteit meten en hier aanvullend advies over geven;
 • andere voertuigen aanschaffen/wagenpark vergroenen (elektrisch);
 • personeel verplichten 1x per week met de fiets naar werk te gaan;
 •  

Als we allemaal kleine stappen zetten maken we samen een groot verschil.

schone lucht label
"Het Schone Lucht-beeldmerk van Viridi Air"

Het Schone Lucht-beeldmerk en Schone Lucht-certificaat

Het bewustzijn voor gezonde binnen- en buitenlucht vergroten vindt Viridi Air belangrijk, het is onze missie. Bedrijven die ook de noodzaak hiervan begrijpen kunnen een significante bijdrage leveren aan gezonde lucht met een product, dienst of organisatiebeleid. Als die voldoet aan de beoordelingscriteria ontvangen ze het Viridi Air Partnership inclusief het Schone Lucht-certificaat en het Schone Lucht-beeldmerk hiervoor. Het beeldmerk mag geplaatst worden op promotie of marketing tools (website/social media, enz.) en is voor Partners op 2 manieren te gebruiken:

 1. Als bewijs van voldoen aan de gestelde criteria van het Partnership met Viridi Air. Een bedrijf mag niet zomaar Partner worden. Viridi Air beoordeelt/keurt of voldaan is aan de criteria;
 2. Als bewijs van deelname aan een initiatief voor meer schone gezonde lucht;

 

Geef het Schone Lucht-beeldmerk ook aan uw klant!!

Voldoet uw product of dienst aan de beoordelingscriteria van Viridi Air? Geef dan het Schone Lucht-beeldmerk nà installatie van het product of de verrichte dienst aan de klant om op een gebouw of een ruimte te bevestigen (b.v. als sticker). Hoe leuk is het om bij uw klant op de deur/entree het beeldmerk te mogen bevestigen?

gezonde schone lucht netwerkclub

Extra leads, klanten en kennis via het lidmaatschap Online Viridi Air Netwerkclub

Sinds 5 juli 2020 is de Online Viridi Air Netwerkclub opgericht. Viridi Air is onafhankelijk, objectief en ontvangt daarom via diverse kanalen regelmatig vragen van particulieren of bedrijven. B.v. om een bepaald probleem in de binnenlucht op te lossen. Deze vragen zetten wij zonder contactgegevens door binnen de Netwerkclub. De eerste 3 Partners die reageren ontvangen de contactgegevens van die lead/potentiële klant. Ander doel is om kennis en informatie uit te wisselen en contacten met elkaar te leggen. Géén limiet op het aantal collega's dat lid wil worden van het Partner-bedrijf. Meerdere collega's van hetzelfde Partner-bedrijf kunnen meedoen. Het levert dus ook extra leads en klanten op. O.a. door kennis en informatie te delen met elkaar of contacten te leggen. Meer info lees meer hoe de Netwerkclub extra leads oplevert en of genereert.

Een (nog) schoner en gezonder bedrijfsimago door Promotie en Marketing binnen het Viridi Air Partnership

Bedrijven hebben recht op het Viridi Air Partnership indien een product, dienst of organisatiebeleid voldoet aan de beoordelingscriteria van Viridi Air. Ze hebben dan het recht om het Viridi Air Partnership af te nemen waarbij ook promotie en marketing is inbegrepen. Méér ruchtbaarheid geven aan de bijdrage voor gezonde lucht en hiermee het imago (nog) schoner en gezonder maken: 

 • Een eigen profielpagina op www.viridiair.nl (onbeperkt blogs/video’s/documenten toevoegen);
 • Vermelding in de partnerlijst op www.viridiair.nl;
 • Bedrijfslogo op www.viridiair.nl;
 • Samen met Viridi Air 1 x per jaar een blog/story/vlog maken en gedeeld via het kanaal van de Schone Lucht Storyteller, Vlogger en Blogger (groot bereik!);

Doel is meer bewustwording creëren voor gezonde binnen- en buitenlucht en meer ruchtbaarheid en erkenning geven aan bedrijven die hier een bijdrage aan leveren. De posts/bijdrages van de Schone Lucht Storyteller, Vlogger en Blogger op Linkedin hebben een groot bereik (veel Likes en Comments). Bekijk recente blogs en vlogs over schone, gezonde lucht:

Partners ontvangen een aandeel in het Viridi Air buitenfiltertechniek (incl. Schone Lucht-certificaat)

Lucht zweeft overal (binnen en buiten) en beïnvloedt elkaar. Daarom is het belangrijk om naast de binnenlucht ook de buitenlucht zo zuiver mogelijk te houden. Daarom heeft Viridi Air op 2 locaties in Nederland een buitenfilterproject gerealiseerd. Met een 100% duurzame en groene filtertechniek wordt daar de buitenlucht gezuiverd. Speciale luchtzuiverende bomen (ook wel groene filters genaamd) worden op een unieke manier geplant. Hiermee wordt de buitenlucht voor ruim 20% gezuiverd. Partners van Viridi Air doen standaard (Partnership brons) mee in een buitenfilterproject met 1 groene filter. Bij het Viridi Air Partnership zit ook een Schone Lucht-certificaat inbegrepen waar exact op staat vermeld wat de locatie is van de groene filters. Het aandeel te planten groene filters kan uitgebreid worden en bepaalt het type Viridi Air Partnership:

 • Viridi Air Partnership (brons) – 1 groene filter
 • Viridi Air Partnership (zilver) – 5 groene filters
 • Viridi Air Partnership (goud) – 10 groene filters
 • Viridi Air Partnership (platina) – <10 groene filters

Momenteel werkt Viridi Air aan de volgende twee buitenfilterprojecten; “Fase 2: de groene Schakel” en “Fase 1: Viridi Air-Landgoed De Beylevelden“.

longfonds en viridi air

Viridi Air steunt het LongFonds

In Nederland sterven 14.000 mensen per jaar door vervuilde buitenlucht en komen er jaarlijks 100.000-en zieken bij (bron: Gezondheidsraad). Het LongFonds gaat voor een wereld zonder longziekten en stimuleren medische doorbraken hierin. Daarom steunt Viridi Air het werk van het Longfonds door voor iedere uitgereikt Viridi Air Partnership een deel van de opbrengst te doneren aan het Longfonds. Nog meer reden om het Viridi Air Partnership aan te vragen. Als de donatie is gedaan zal Viridi Air in januari 2021 de betalingsbevestiging van het LongFonds online publiceren.