Beoordelingscriteria voor ontvangen van Schone Lucht-keurmerk

Viridi Air reikt het Schone Lucht-keurmerk uit aan organisaties en/of producten en diensten die voldoen aan de jaarlijkse “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht”. Gebruik het keurmerk op een website, social media, nieuwsbrief, enz. en laat in één beeldmerk zien waar jullie voor staan: schone lucht!

Het Schone Lucht-certificaat bewijst het geldig gebruik van het Schone Lucht-keurmerk. Organisaties kiezen zelf of ze het Schone Lucht-keurmerk voor de organisatie en/of voor producten/diensten willen aanvragen. Het is ook toegestaan om het keurmerk aan een klant te overhandigen, b.v. na oplevering van een ruimte/dienst.

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria. Enkele suggesties/voorbeelden staan onderaan deze pagina beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl:

Beoordelingscriteria organisaties

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om als organisatie aan de “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht” te voldoen. Na een jaar vindt hertoetsing plaats. De bewijsvoering wordt steeds online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen. Organisaties dienen aan de beoordelingscriteria voor de binnen- en buitenlucht te voldoen.

Beoordelingscriteria t.a.v. de buitenlucht (organisaties):

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen uitstoot door maatregelen aan de bron. Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
 • De reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Schone Lucht-keurmerk;

Beoordelingscriteria t.a.v. de binnenlucht (organisaties):

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen vervuiling in de binnenlucht. Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
 • De reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;

Beoordelingscriteria producten of diensten

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om met de producten/diensten aan de “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht” te voldoen. Na een jaar vindt hertoetsing plaats. De bewijsvoering wordt steeds online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen. De beoordelingscriteria gelden voor een product, een dienst of beide:

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (producten):

 • Het product dient voldoende effectief te zijn:
  • Vervuiling
   • minimaal 90% van de vervuiling uit de binnen- of buitenlucht te zuiveren (testrapporten);
   • de reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
  • Vocht
   • zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad (comfort) van 40 – 60;
 • Bij een binnenruimte is het bereik van het product minimaal 50m2 met bovengenoemde effectiviteitswaarde (zie vorig criteria-punt);
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Schone Lucht-keurmerk;
 • Belangrijk: een voertuig of hulpmiddel dat 100% op elektriciteit/lucht/waterstof aangedreven is voldoet altijd aan de criteria;

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (diensten):

 • De aangeboden dienst zorgt voor minimaal 10% reductie van vervuiling in binnen- en/of buitenlucht;
 • De reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Schone Lucht-keurmerk;

Externe controle op het Schone Lucht-keurmerk en Schone Lucht-certificaat

De bewijsvoering die aantoont of de organisatie of het product/dienst voldoet aan de “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht” wordt door Viridi Air steeds online, transparant en 100% toegankelijk op de website geplaatst. Daar is alles controleerbaar. Voor de certificering wordt géén gebruik gemaakt van externe instanties. Wie is de beste persoon of instantie om te controleren? Juist dat bent u! Viridi Air houdt van transparantie, eerlijkheid en openheid en daarom staat alle bewijsvoering online.

In geval niet wordt voldaan aan de beoordelingscriteria. Welke maatregelen kunnen worden geïmplementeerd?

Doe dit in overleg met personeel en/of met Viridi Air. Er zijn gigantisch veel eenvoudige maatregelen te nemen die goedkoop en effectief zijn. Enkele voorbeelden/suggesties om (toch) te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria zijn:

 • Buitenlucht
  • Ander type leaseauto’s;
  • Personeel op vaste dagen verplichten tot thuiswerken;
  • Personeel verplichten om 1 of meer dagen per jaar met schoon vervoer te laten komen (b.v. fiets, OV);
  • Selectiever inkopen;
  • Productieproces aanpassen;
  • Rookgasafvoer voorzien van een filter;
  • Minder energieverbruik gebouwen (verlichting, machinegebruik, enz.);
  • Enz.
 • Binnenlucht:
  • Aanschaffen van aircleaning/luchtreiniging-systemen voor werk-/printerruimtes;
  • Ander type kantoormaterialen (bv géén vloerbedekking);
  • Onderhoud op ventilatiesystemen of ventilatiekanaal frequenter laten uitvoeren;
  • Extra afzuiging van werk gerelateerde vervuiling (lasdamp, slijpstof,..);
  • Enz.