Beoordelingscriteria / toelatingseisen voor het Viridi Air Partnership

Viridi Air verstrekt het Viridi Air Partnership, om mee te kunnen doen met de buitenfilterprojecten, uitsluitend indien wordt voldaan aan de beoordelingscriteria voor schone lucht. Die criteria zijn gewaardeerd a.d.h.v. gezondheidsgemiddelden en worden getoetst met het aangeleverde bewijsmateriaal*. De beoordeling wordt gedaan op basis van aangeleverd schriftelijk materiaal. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven:

 1. Die in de core business (primaire proces) een product of dienst leveren dat direct bijdraagt aan schone lucht (b.v. een fabrikant van luchtreinigers, onderhoudsbedrijf ventilatiesystemen, fabrikant ventilatiesystemen, enz). Zie beoordelingscriteria producten/diensten.
 2. Die in de core business (primaire proces) géén product of dienst leveren dat bijdraagt aan schone lucht (b.v. een software bedrijf, fabrikant van koekjes, advocatenkantoor, enz) maar voor personeel of maatschappij willen bijdragen aan schone lucht.

Het feitelijk beoordelen verricht Viridi Air op basis van aangeleverd schriftelijke bewijsmateriaal. Het certificeren (extern) gebeurt via een transparante methode.

Extra toelichting

De aanvrager toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) of de producten/diensten/beleid voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen:

Beoordelingscriteria/toelatingseisen t.a.v. binnen- of buitenlucht (producten):

 1. Het product dient voldoende effectief te zijn op 1 van de volgende subcategorieën (criteria 6 is standaard inbegrepen):
  1. Gasvormig/deeltjes/ziektekiemen: de filter effectiviteit van het product moet tot stand komen door minimaal 1 van de volgende stoffen te filteren (hierna benoemd tot “te filteren stoffen”): ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof. De hoogte van de vereiste effectiviteit hangt echter van het type product af:
   • Luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen (standaard ruimtes): bereikt een filter effectiviteit van minimaal 95% op één van de “te filteren stoffen” en filtert met een circulatie capaciteit van minimaal 45m3/uur;*
   • Luchtreiniging met een mechanisch product voor kleine ruimtes (kleiner dan 45m3, bv auto): bereikt een filter effectiviteit van minimaal 95% op één van de “te filteren stoffen” en filtert met een circulatie capaciteit van [capaciteit product in m3 per uur/te behandelen ruimte in m3 = minimaal 2*;
   • Luchtbehandeling/ventilatie met een mechanisch product voor binnen: bij een ruimte van minimaal 50m3 is de effectiviteit minimaal 90% op één van bovengenoemde “te filteren stoffen” en wordt de lucht minimaal 2x per uur ververst*;
   • Luchtbehandeling/ventilatie i.c.m. luchtreiniging met een mechanisch product voor binnen: bij een ruimte van minimaal 50m3 is de effectiviteit minimaal 90% op één van bovengenoemde “te filteren stoffen” en wordt de lucht minimaal 2x per uur ververst*;
   • Natuurlijk product voor binnen (groen; o.a. beplanting): effectiviteit is minimaal 10%*;
   • Mechanisch product voor buiten: effectiviteit is minimaal 60%*;
 2. Vocht
  • Zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad (comfort) van 40% – 60%;
  • Waarborgen veilig te werken volgens [ISSO-55.3 Legionellapreventie in klimaatinstallaties gereed];
 3. Luchtverplaatsing: lucht- en/of ventilatiekanalen
  • Producenten van lucht- en/of ventilatiekanalen die bijdragen aan de realisatie van de effectiviteit zoals benoemd hierboven onder het kopje;
 4. Meetapparatuur/sensortechnieken
  • Binnen: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. Het bedrijf beschikt over meerdere meettechnieken en kan ook de combinatie van minimaal CO2, fijnstof en vocht meten;
  • Buiten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. Het bedrijf beschikt over meerdere meettechnieken en kan ook de combinatie van minimaal CO2, fijnstof en vocht meten;
 5. Producenten en/of leveranciers van filters
  • De verbetering van de luchtkwaliteit moet tot stand komen door met het filter minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof. Uitsluitend filters met een minimale E11 gradatie conform de Europese Norm 1822 voldoen;
 6. Standaard inbegrepen: minimaal 1 groene buitenfilter planten op een locatie naar keuze (b.v. bedrijfsterrein) of in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria/toelatingseisen t.a.v. binnen- of buitenlucht (diensten):

 • Type dienstverlening:
  • Meten: de gebruikte meettechniek kan CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) of vocht (RV) detecteren. Het bedrijf beschikt over meerdere meettechnieken en kan ook de combinatie van minimaal CO2, fijnstof en vocht meten;
  • Montage (installatie-, ventilatiebedrijven): aan kunnen tonen dat gewerkt wordt volgens het bouwbesluit 2012 en te installeren product(en) voldoen aan productcriteria (zie hierboven);
  • Onderhoudsbedrijven: de aangeboden dienst (b.v. kanaalreiniging/ventilatieonderhoud) zorgt voor minimaal 10% verbetering van de kwaliteit in de binnen- en/of buitenlucht. Aantonen kan door middel van een praktijkcase met voor- en na-situatie (bv fotomateriaal/luchtmeting);
 • De verbetering van de luchtkwaliteit moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter planten op een locatie naar keuze (b.v. bedrijfsterrein) of in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria/toelatingseisen t.a.v. ruimte(s)/gebouwen

Viridi AirACM Processed Air B.V. en een (microbiologisch) luchtanalyse bureau bezoeken de ruimte(s) om diverse metingen verrichten en luchtmonsters te nemen. Aan de hand van een gedetailleerd beoordelingsformulier worden scores behaald op de huidige situatie van de luchtkwaliteit:

 • metingen luchtdoorstroming/ventilatie;
 • verrichte periodieke onderhoudswerkzaamheden;
 • microbiologisch onderzoek in binnenlucht en ventilatie- /luchtkanalen;

Er kunnen verschillende scores worden behaald: onvoldoendevoldoendegoed en uitstekend.

Beoordelingscriteria/toelatingseisen organisaties (bedrijfsbeleid)

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om als organisatie te voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen (100% transparant en controleerbaar). Organisaties dienen jaarlijks aan de beoordelingscriteria voor de binnen- en/of buitenlucht te voldoen.

Beoordelingscriteria t.a.v. de buitenlucht (organisaties/bedrijfsbeleid):

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen uitstoot door maatregelen aan de bron. Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
 • De reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter planten op een locatie naar keuze (b.v. bedrijfsterrein) of in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria t.a.v. de binnenlucht (organisaties/bedrijfsbeleid):

 • Jaarlijks verbetering van de binnenluchtkwaliteit door minimaal 1 van de volgende maatregelen door te voeren:
  • Elimineren van vervuilende bronnen zoals bepaalde gordijnen, vloerbedekking, printers, enz. Of kijk hieronder bij: Voorbeelden om ook te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria;
  • Minimaal 2% van het personeelsbestand te voorzien van meer gezonde lucht door aanschaf van additionele toepassingen (die voldoen aan de Viridi Air-beoordelingscriteria voor ‘producten’) zoals luchtreinigers, beplanting, ont-/be-vochtigers. Indien een éénmalige handeling/investering voor meer dan 2% van het personeelsbestand is bedoeld mag het overschot uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een éénmalige investering voor 50% van het personeelsbestand mag dat over 10 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
  • Indien er additionele toepassingen zijn aangeschaft dienen deze minimaal 1 x 2 jaar te worden onderhouden;
 • De verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: ziektekiemen (b.v. virussen, bacteriën, schimmels), CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), VOC’s, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;

Voorbeelden om ook te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria voor organisatie/bedrijfsbeleid. Welke maatregelen kunnen worden geïmplementeerd?

Doe dit in overleg met personeel en/of met Viridi Air. Er zijn veel eenvoudige maatregelen te nemen die goedkoop en effectief zijn. Enkele voorbeelden/suggesties om (toch) te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria zijn:

 • Buitenlucht
  • Ander type leaseauto’s;
  • Personeel op vaste dagen verplichten tot thuiswerken;
  • Personeel verplichten om 1 of meer dagen per jaar met schoon vervoer te laten komen (b.v. fiets, OV);
  • Selectiever inkopen;
  • Productieproces aanpassen;
  • Rookgasafvoer voorzien van een filter;
  • Minder energieverbruik gebouwen (verlichting, machinegebruik, enz.);
  • Enz.
 • Binnenlucht
  • Aanschaffen van aircleaning/luchtreiniging-systemen voor werk-/printerruimtes;
  • Ander type kantoormaterialen (bv géén vloerbedekking);
  • Onderhoud op ventilatiesystemen of ventilatiekanaal frequenter laten uitvoeren;
  • Extra afzuiging van werk gerelateerde vervuiling (lasdamp, slijpstof,..);
  • Enz.

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria. Enkele suggesties/voorbeelden staan onderaan deze pagina beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl:

* Ondersteunende documenten/brochures/testresultaten/technische specificaties van een onafhankelijke instantie of de (eigen) producent/fabrikant. Viridi Air is nimmer aansprakelijk voor inhoud (blogs, bewijsvoering, documenten, video’s, product handleidingen, brochures, enz.) die vermeld staan in het profiel van de Partner of daaraan gelinkte website en contactpersonen. Specifieke claims (die mogelijk in strijd kunnen zijn met de wetgeving of praktisch onjuist zijn) of (tekstueel) foutieve informatie die juridisch of in de praktijk problemen veroorzaken vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Viridi Air. Ook indien de producten of diensten van Partner ondeugdelijk zijn zal Viridi Air niets verwijtbaar zijn.