Beoordelingscriteria voor het Viridi Air Partnership

Viridi Air verstrekt het Viridi Air Partnership uitsluitend indien wordt voldaan aan een significante bijdrage aan gezonde lucht. Dit wordt getoetst (gekeurd) met de beoordelingscriteria zoals vermeld hieronder. Die criteria zijn gewaardeerd a.d.h.v. gezondheidsgemiddelden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven:

 1. Die in de core business (primaire proces) géén product of dienst leveren dat bijdraagt aan schone lucht (b.v. een software bedrijf, fabrikant van koekjes, advocatenkantoor, enz). Zie beoordelingscriteria organisaties (ook voor het Corona-proof beeldmerk).
 2. Die in de core business (primaire proces) een product of dienst leveren dat direct bijdraagt aan schone lucht (b.v. een fabrikant van luchtreinigers, onderhoudsbedrijf ventilatiesystemen, fabrikant ventilatiesystemen, enz). Zie beoordelingscriteria producten/diensten.

Het feitelijk beoordelen doet Viridi Air op basis van aangeleverd bewijsmateriaal. Het certificeren (extern) gebeurt via een transparante “open source” methode.

Beoordelingscriteria organisaties

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om als organisatie te voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen (100% transparant en controleerbaar). Organisaties dienen jaarlijks aan de beoordelingscriteria voor de binnen- en/of buitenlucht te voldoen.

Beoordelingscriteria t.a.v. de buitenlucht (organisaties):

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen uitstoot door maatregelen aan de bron. Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
 • De reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria t.a.v. de binnenlucht (organisaties):

 • Jaarlijks verbetering van de binnenluchtkwaliteit door minimaal 1 van de volgende maatregelen door te voeren:
  • Elimineren van vervuilende bronnen zoals bepaalde gordijnen, vloerbedekking, printers, enz. Of kijk hieronder bij: Voorbeelden om ook te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria;
  • Minimaal 2% van het personeelsbestand te voorzien van meer gezonde lucht door aanschaf van additionele toepassingen (die voldoen aan de Viridi Air-beoordelingscriteria voor ‘producten’) zoals luchtreinigers, beplanting, ont-/be-vochtigers. Indien een éénmalige handeling/investering voor meer dan 2% van het personeelsbestand is bedoeld mag het overschot uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een éénmalige investering voor 50% van het personeelsbestand mag dat over 10 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
  • Indien er additionele toepassingen zijn aangeschaft dienen deze minimaal 1 x 2 jaar te worden onderhouden;
 • De verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank, vocht of een andere specifieke gas/stof;

Beoordelingscriteria t.a.v. de binnenlucht/Corona proof (organisaties):

Corona-proof is een onduidelijke definitie in de markt. Volgens Viridi Air betekent Corona-proof dat er in een bepaalde ruimte een (bedrijfs)beleid is ingezet dat de risico’s op besmetting met Corona maximaal inperkt. Dit houdt 2 belangrijke criteria in die door Viridi Air worden beoordeeld t.a.v. die ruimte:

1.) Er wordt qua luchthygiëne in die ruimte gebruik gemaakt van een Viridi Air Partner. Is dit nog niet het geval meldt dit dan aan ons en wij zullen met jullie huidige leverancier in gesprek gaan voor wat betreft de luchthygiëne versus een Partnership. Zo komt u alsnog in aanmerking voor het beeldmerk.

2.) In de geformuleerde ruimte zijn alle maatregelen genomen zoals geadviseerd door het RIVM: “….Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader …..” (bron: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19).

Beoordelingscriteria producten of diensten

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) of de producten/diensten voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen:

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (producten):

 • Het product dient voldoende effectief te zijn op 1 van de volgende 4 subcategorieën:
  1. Gasvormig/fijnstof(deeltjes)
   • Mechanisch product voor binnen: effectiviteit is minimaal 90%*;
   • Natuurlijk product voor binnen (groen; o.a. beplanting): effectiviteit is minimaal 10%*;
   • Mechanisch product voor buiten: effectiviteit is minimaal 60%*;
   • * De effectiviteit moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof (PM2,5 of kleiner), stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof.;
  2. Vocht
   • Zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad (comfort) van 40 – 60;
  3. Luchtverplaatsing
   • Producenten van lucht- en/of ventilatiekanalen die bijdragen aan de realisatie van de effectiviteit zoals benoemd hierboven onder het kopje;
  4. Meetapparatuur/sensortechnieken
   • Binnen: de meettechniek kan minimaal de combinatie van CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) detecteren;
   • Buiten: de meettechniek kan minimaal de combinatie van fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) detecteren;
 • Bij een binnenruimte is het bereik van het product minimaal 5m3 met bovengenoemde effectiviteitswaarde (zie vorige subcategorieën);
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (diensten):

 • De aangeboden dienst zorgt voor minimaal 10% verbetering van de kwaliteit in de binnen- en/of buitenlucht;
 • De verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank, vocht of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Voorbeelden om ook te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria. Welke maatregelen kunnen worden geïmplementeerd?

Doe dit in overleg met personeel en/of met Viridi Air. Er zijn veel eenvoudige maatregelen te nemen die goedkoop en effectief zijn. Enkele voorbeelden/suggesties om (toch) te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria zijn:

 • Buitenlucht
  • Ander type leaseauto’s;
  • Personeel op vaste dagen verplichten tot thuiswerken;
  • Personeel verplichten om 1 of meer dagen per jaar met schoon vervoer te laten komen (b.v. fiets, OV);
  • Selectiever inkopen;
  • Productieproces aanpassen;
  • Rookgasafvoer voorzien van een filter;
  • Minder energieverbruik gebouwen (verlichting, machinegebruik, enz.);
  • Enz.
 • Binnenlucht
  • Aanschaffen van aircleaning/luchtreiniging-systemen voor werk-/printerruimtes;
  • Ander type kantoormaterialen (bv géén vloerbedekking);
  • Onderhoud op ventilatiesystemen of ventilatiekanaal frequenter laten uitvoeren;
  • Extra afzuiging van werk gerelateerde vervuiling (lasdamp, slijpstof,..);
  • Enz.

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria. Enkele suggesties/voorbeelden staan onderaan deze pagina beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl:

* ondersteunende documenten/brochures/testresultaten/technische specificaties van een onafhankelijke instantie of de producent/fabrikant