Beoordelingscriteria voor het Viridi Air Partnership

Viridi Air verstrekt het Viridi Air Partnership uitsluitend indien wordt voldaan aan een significante bijdrage aan gezonde lucht. Dit wordt getoetst (gekeurd) met de beoordelingscriteria zoals vermeld hieronder. Die criteria zijn gewaardeerd a.d.h.v. gezondheidsgemiddelden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijven:

 1. Die in de core business (primaire proces) géén product of dienst leveren dat bijdraagt aan schone lucht (b.v. een software bedrijf, fabrikant van koekjes, advocatenkantoor, enz). Zie beoordelingscriteria organisaties.
 2. Die in de core business (primaire proces) een product of dienst leveren dat direct bijdraagt aan schone lucht (b.v. een fabrikant van luchtreinigers, onderhoudsbedrijf ventilatiesystemen, fabrikant ventilatiesystemen, enz). Zie beoordelingscriteria producten/diensten.

Beoordelingscriteria organisaties

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om als organisatie te voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen (100% transparant en controleerbaar). Organisaties dienen jaarlijks aan de beoordelingscriteria voor de binnen- en buitenlucht te voldoen.

Beoordelingscriteria t.a.v. de buitenlucht (organisaties):

 • Jaarlijks minimaal 2% reductie van de eigen uitstoot door een combinatie van maatregelen aan de bron. Indien een éénmalige handeling/investering de minimale reductiegrens overstijgt mag het meerdere percentage uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een minimale reductiegrens van 2% en een éénmalige investering die zorgt voor 30% reductie mag dat over 15 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
 • De reductie moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria t.a.v. de binnenlucht (organisaties):

 • Jaarlijks verbetering van de binnenluchtkwaliteit door:
  • Minimaal 1 x per 2 jaar alle luchtkanalen-/ventilatiebuizen laten reinigen en minimaal 1 x per jaar de filters verwisselen in het gehele ventilatiesysteem;
  • Jaarlijks minimaal 5% van het personeelsbestand voorzien van meer gezonde lucht door aanschaf van additionele toepassingen (die voldoen aan de Viridi Air-beoordelingscriteria voor ‘producten’) zoals luchtreinigers, beplanting, ont-/be-vochtigers. Indien een éénmalige handeling/investering voor meer dan 5% van het personeelsbestand is bedoeld mag het overschot uitgestreken worden over de volgende jaren. Dus bij een éénmalige investering voor 50% van het personeelsbestand mag dat over 10 jaar verdeeld worden. Dit heet de “Viridi Air verdeelregeling“;
  • Indien er additionele toepassingen zijn aangeschaft dienen deze minimaal 1 x per jaar worden onderhouden;
 • De verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank, vocht of een andere specifieke gas/stof;

Beoordelingscriteria producten of diensten

De organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering*) of de producten/diensten voldoen aan de beoordelingscriteria. Na een jaar vindt hertoetsing/herkeuring plaats. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Toegankelijk voor iedereen:

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (producten):

 • Het product dient voldoende effectief te zijn:
  • Gasvormig/deeltjes
   • mechanisch product voor binnen: effectiviteit is minimaal 90% (2,5PM of kleiner);
   • natuurlijk product voor binnen (groen; o.a. beplanting): effectiviteit is minimaal 10% (2,5PM of kleiner);
   • mechanisch product voor buiten: effectiviteit is minimaal 60% (2,5PM of kleiner);
   • de effectiviteit moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank of een andere specifieke gas/stof. Onderbouwd met bewijsvoering*;
  • Vocht
   • zorgt voor een relatieve vochtigheidsgraad (comfort) van 40 – 60;
  • Luchtverplaatsing
   • producenten van lucht- en/of ventilatiekanalen die bijdragen aan de realisatie van de effectiviteit zoals benoemd hierboven onder het kopje ‘vervuiling’;
  • Meetapparatuur/sensortechnieken
   • Binnen: de meettechniek kan minimaal de combinatie van CO2, fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) detecteren;
   • Buiten: de meettechniek kan minimaal de combinatie van fijnstof (op een grootte van PM10 en PM2,5) èn vocht (RV) detecteren;
 • Bij een binnenruimte is het bereik van het product minimaal 50m2 met bovengenoemde effectiviteitswaarde (zie vorige criteria);
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

Beoordelingscriteria t.a.v. binnen- of buitenlucht (diensten):

 • De aangeboden dienst zorgt voor minimaal 10% verbetering van de kwaliteit in de binnen- en/of buitenlucht;
 • De verbetering moet tot stand komen door minimaal op 1 van de volgende stoffen te richten: virussen, CO2, fijnstof, stikstofdioxide, NOx, roet, ozon, geuren/stank, vocht of een andere specifieke gas/stof;
 • Minimaal 1 groene buitenfilter in het buitenfilterproject van Viridi Air – verwijdert luchtvervuiling uit de buitenlucht. Standaard wordt door Viridi Air 1 groene buitenfilter geplaatst per aangevraagde Partnership;

In geval niet wordt voldaan aan de beoordelingscriteria. Welke maatregelen kunnen worden geïmplementeerd?

Doe dit in overleg met personeel en/of met Viridi Air. Er zijn veel eenvoudige maatregelen te nemen die goedkoop en effectief zijn. Enkele voorbeelden/suggesties om (toch) te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria zijn:

 • Buitenlucht
  • Ander type leaseauto’s;
  • Personeel op vaste dagen verplichten tot thuiswerken;
  • Personeel verplichten om 1 of meer dagen per jaar met schoon vervoer te laten komen (b.v. fiets, OV);
  • Selectiever inkopen;
  • Productieproces aanpassen;
  • Rookgasafvoer voorzien van een filter;
  • Minder energieverbruik gebouwen (verlichting, machinegebruik, enz.);
  • Enz.
 • Binnenlucht
  • Aanschaffen van aircleaning/luchtreiniging-systemen voor werk-/printerruimtes;
  • Ander type kantoormaterialen (bv géén vloerbedekking);
  • Onderhoud op ventilatiesystemen of ventilatiekanaal frequenter laten uitvoeren;
  • Extra afzuiging van werk gerelateerde vervuiling (lasdamp, slijpstof,..);
  • Enz.

Viridi Air geeft uiteraard (gratis) tips en adviezen voor concrete acties om zo te kunnen voldoen aan de beoordelingscriteria. Enkele suggesties/voorbeelden staan onderaan deze pagina beschreven. Vragen? Neem contact op met onze adviseur Jan-Joris van de Riet, 06-44223630 of janjoris@viridiair.nl:

* ondersteunende documenten/brochures/testresultaten/technische specificaties van een onafhankelijke instantie of de producent/fabrikant