Blog of video van Viridi Air partnersHamster Cleaning NV

Schone Lucht-certificaat Hamster Cleaning NV

Hamster Cleaning NV voldoet aan de criteria voor schone binnen- en/of buitenlucht en ontvangt daarom het Schone Lucht-certificaat. Tevens is Hamster Cleaning NV een Partner (goud) geworden van Viridi Air met als doel om de buitenlucht in Nederland schoner en gezonder te maken op een groene en duurzame wijze. Viridi Air filtert voor Partners de buitenlucht van fijnstof, stikstofdioxide, NOx, ozon en CO2 met natuurlijke filters volgens de BBA-techniek.