Blog

Een ‘luchtje scheppen’, hoezo doen we dat buiten?

Geplaatst op
schonere lucht in binnenlucht en buitenlucht

Dit is de reden waarom jij rond 14:00uur duf wordt….(co2) Felix van den Horst (oprichter van Clairify ) vroeg mij om mee te werken aan een artikel over #CO2 en #luchtkwaliteit in het binnenklimaat.Dat is natuurlijk super interessant. Nog interessanter is als in het artikel ook een praktijkverhaal van een klant van Viridi Air meegenomen werd (Jakon Air BV Gerdinand Jansen)!  Het gehele artikelen […]

Blog

Luchtverontreiniging in de binnenlucht: we worden er allemaal aan blootgesteld!

Geplaatst op
schone lucht binnen en buiten

De huidige niveaus van luchtverontreiniging in het binnenklimaat worden regelmatig gemeten. Ook de gezondheidseffecten zijn relatief goed bekend. De gezondheidsimpact van verontreinigende stoffen in de binnenlucht is groot. Er is in de binnenlucht behoefte aan meer schone lucht. Momenteel leven we voornamelijk in gesloten ruimtes. In een gesloten doos! Enkele voorbeelden: • openbare plaatsen: vervoer, […]

Blog

Komt er een 2e bevrijdingsdag?

Geplaatst op
Luchtkwaliteit en schone lucht

Helden zijn het. De generatie die ons in 1945 bevrijd hebben en Nederland opbouwden. Hoe straf is het dat juist ZIJ nu wéér moeten knokken in een oorlog. Een oorlog met virussen. Het is oneerlijk voor die generatie. Maar het gebeurt wel. Virussen hangen in de lucht en mogelijk speelt de slechte luchtkwaliteit een grote […]

Blog

Elektrische auto’s zijn misschien niet zo schoon als ze lijken

Geplaatst op
luchtvervuiling en elektrische auto

Er is steeds meer steun voor elektrische voertuigen in veel landen, waaronder Nederland. Veel regeringen hebben aanzienlijke subsidies gegeven aan kopers van elektrische auto’s om de prijs van elektrische voertuigen te helpen verlagen en daardoor de vraag te vergroten. Een van de belangrijkste redenen voor overheidssubsidies is dat elektrische voertuigen de uitstoot van broeikasgassen verminderen. […]

Blog

Luchtvervuiling is ook een Bij-zaak…

Geplaatst op
Luchtvervuiling is ook geen Bij-zaak

Het is lente, alles geurt en de kleuren springen van het pallet. Wat een mooie plaatjes krijgen we voorgeschoteld. Ieder jaar weer…..en de lente is niet egoïstisch want we krijgen zaden terug, vruchten, groenten, bladeren, verkoeling, schone lucht, rust,…energie….. Een gul gebaar! In de lente komt mens & dier naar buiten. De lente opent als […]

Blog

Waarom stikstofdioxide (NO2) en fijnstof meten bij de bouwplaats?

Geplaatst op
Waarom stikstofdioxide (NO2) en fijnstof meten bij de bouwplaats?

Het is bekend dat bouwplaatsen veel verschillende vormen van vervuiling kunnen veroorzaken en uitstoten, met als meest voor de hand liggende afvalstoffen, zichtbaar stof, geluid en trillingen. Bouw- en slooplocaties produceren echter ook minder voor de hand liggende verontreinigende stoffen die een nadelig effect hebben voor de menselijke gezondheid en voor het milieu. Twee van […]

Blog

Blootstelling aan luchtvervuiling maakt je ouder (huidschade)

Geplaatst op
Blootstelling aan luchtvervuiling maakt je ouder (huidschade)

Idealiter zouden we het hele jaar door zonnebrandcrème moeten dragen – niet alleen om huidkanker te voorkomen, maar ook om te beschermen tegen huidveroudering. UV-straling van de zon is echter niet de enige factor die je huid kan verouderen. Wist je dat door blootstelling aan luchtverontreiniging in de buitenlucht je er ouder uit laat zien. […]

Blog

De luchtvervuiling in de buitenlucht neemt af door corona

Geplaatst op
corona en vervuiling buitenlucht

Vanwege het Corona virus en de daaraan verbonden maatregelen is de luchtkwaliteit in Nederland aardig opgeknapt. Er is meer schone lucht! De maatregelen betreffen met name op de werkende Nederlanders die nu thuis moeten werken. Minder wegverkeer dus. Tevens is er minder luchtvaart wat inhoudt dat er minder verontreinigende stoffen van vliegtuigen in de buitenlucht […]

Blog

Luchtvervuiling van de buitenlucht, wat is het eigenlijk?

Geplaatst op
luchtvervuiling fabriek

Luchtverontreiniging is een mengsel van natuurlijke en door de mens gemaakte stoffen die in de lucht zijn terecht gekomen en die we inademen. Het is onderverdeeld in twee categorieën: luchtvervuiling buitenshuis en luchtverontreiniging binnen. Luchtvervuiling van de buitenlucht Luchtvervuiling buiten houdt blootstelling in die plaatsvindt buiten de bebouwde kom. Voorbeelden hiervan zijn: Fijne deeltjes (fijnstof) […]

Blog

Luchtreinigers en Aircleaners tegen fijnstof en NO2

Geplaatst op
fijnstof en no2 filteren met een luchtreiniger

Verontreiniging van fijnstof en NO2 zijn in veel regio’s opnieuw een punt van zorg in Nederland en haalt vrijwel dagelijks de krantenkoppen. Diverse waarschuwingen en procedures vragen om een strikte toepassing van nieuwe regels in: 1) Wegverkeer: de snelheden worden verlaagd (100 km/u); 2) Verwarming: verwarming met hout staat ter discussie; 3) Intensieve sportactiviteiten worden […]

Blog

Fijnstof en ultra-fijnstof in de buitenlucht

Geplaatst op
fijnstof en ultrafijnstof zijn vervuilend in de buitenlucht

Fijnstof is zeer aanwezig in de lucht van de meeste geïndustrialiseerde landen, vooral in stedelijke gebieden. Daar heeft fijnstof invloed op onze gezondheid. Hele kleine deeltjes die in de lucht zweven noemen we fijnstof. Ze kunnen dus ingeademd worden door de mens. Fijnstof komt dan via de mond en neus in het lichaam terecht (lees […]

Blog

Luchtvervuiling en gezondheidseffecten

Geplaatst op
Luchtvervuiling buitenlucht en gezondheidseffecten

Lucht is het basiselement dat nodig is om te kunnen leven. Ongeveer 15.000 liter lucht stroomt elke dag door onze luchtwegen. Onze dagelijkse activiteiten resulteren helaas tot de productie van zeer uiteenlopende vervuilende stoffen die in de atmosfeer terecht komen. Daar vormen ze het risico op schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Het is belangrijk om […]

Blog

Invloed van vervuilde lucht op de gezondheid

Geplaatst op
Invloed-van-vervuilde-lucht-op-gezondheid

Het Europees Milieuagentschap noemt stikstofdioxide (NO2) als één van de 4 vervuilingen met de grootste negatieve impact op de volksgezondheid. De andere 3 zijn fijnstof, ozon en CO2. En dan bij fijnstof en ozon wordt de concentratie wederom beïnvloed door NO2 (stikstofdioxide). Het is wetenschappelijk bewezen dat Nederlandse burgers minder lang leven door een slechte […]

Blog

Fijnstof, (ultra)fijnstof, primair fijnstof, secundair fijnstof: wat is dat eigenlijk?

Geplaatst op
industrie vervuiling fijnstof, stikstofdioxide, NO2, NOx en CO2.

Fijnstof is luchtvervuiling maar is niet per definitie onnatuurlijk. Er zijn veel natuurlijke bronnen waaruit fijnstof ontstaat (woestijn, zee zoutdruppels die verdampen enz.). Fijnstof zijn deeltjes die in de lucht zweven en een kleine afmeting hebben van 10 micrometer. Voor de gezondheid van de mens zijn ze slecht omdat ze bij inademing luchtwegaandoeningen veroorzaken en […]

Blog

Wat zijn nu eigenlijk die vervuilde stoffen? O.a. stikstof (N), stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2) en Ammoniak (NH3)

Geplaatst op
Stikstofdioxe, NO2, ultrafijnstof en CO2 uit de lucht filteren gaat ideaal met bomen.

Als in de media gesproken wordt over vervuilde buitenlucht gaat het meestal over de volgende termen: Koolstofdioxide (CO2), opwarming van de aarde en gezondheidsschade; Zwaveldioxide (SO2), vooral gerelateerd aan de verzuring van de aarde en irritatie aan de luchtwegen; (Ultra)fijnstof (PM2,5 en PM10), ultrafijne deeltjes die diep in de longen komen en gezondheidsrisico’s met zich […]

Blog

Luchtvervuiling van de binnen en buitenlucht

Geplaatst op
Luchtvervuiling van de binnen en buitenlucht

Lucht bestaat voor 78% uit stikstof, 21% zuurstof; de rest (1%) bestaat uit CO2, 0,04%, zeldzame gassen en ook giftige gassen en nevels, stof, en micro-organismen die de lucht kunnen verontreinigen. Deze “vervuilende” stoffen zijn van natuurlijke oorsprong of als gevolg van menselijke activiteiten. Chemische verontreinigende stoffen in de buitenlucht Ons moderne leven draagt ​​bij […]

Blog

CO2: zweeft in de buitenlucht maar het ‘vervuilt’ niet

Geplaatst op
CO2 zweeft in de buitenlucht maar het 'vervuilt' niet

Wist u dat? Nee, en natuurlijk niet waar. Het is duidelijk dat CO2 ontstaat door uitlaatgassen, verwarmingsbronnen en verbranding van grondstoffen en ontbossing. Desondanks is CO2 in de ogen van de wet geen vervuilende stof. Wat zegt de wet over vervuiling in de buitenlucht? De milieuwetgeving spreekt over vervuiling / schade aan het milieu. In […]