Gerealiseerde projecten

Projectrealisatie “De Groene Schakel” – fase 1 (vrijdag 20 maart 2020)

Het doel van Viridi Air is om binnen dit project fijnstof en gassen zoals ozon, NOx, stikstofdioxide en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van het BBA (Bodem-Boom-Architectuur) type. Het eerste deel van het project is opgeleverd op 20 maart 2020. De 2e fase is gepland voor eind 2020/begin 2021. Detailoverzicht / plattegrond project fase 1 “De Groene Schakel” (Download)

Bodem: de bodem is visueel getest en als ruim voldoende geclassificeerd. Extra voeding niet nodig in dit project;

Boom: als boomtype hanteert Viridi Air bomen die bovengemiddeld goed de lucht zuiveren van luchtvervuiling. In fase 1 van het project is gekozen voor de fijnspar en de gewone esdoorn. Er wordt gefilterd met de fijnspar – (Picea abies) om fijnstof en CO2 uit de lucht te filteren. Om gassen zoals ozon, NOx, stikstofdioxide en CO2 te verwijderen uit de buitenlucht is gekozen voor de gewone esdoorn – (Acer pseudoplatanus);

Architectuur: in deel 1 van het project worden 2 lange rijen gevormd van enerzijds de fijnspar en anderzijds de gewone esdoorn. Deze rijen worden zeer ruim van elkaar afgezet. Hiermee krijgt de wind vrij spel zodat vervuiling makkelijk aan de bomen gaat hechten (elektrostatische geleiding). De bomen staan in zig-zag structuur;