Gerealiseerde projecten

Lees hieronder enkele uitgevoerde buitenfilterprojecten:

 1. Projectrealisatie fase 2 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 30 januari 2021)
 2. Projectrealisatie “Viridi Air – Zorgboerderij ‘t Opstapje” (zaterdag 12 december 2020)
 3. Projectrealisatie: fase 1: “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 5 december 2020)
 4. Projectrealisatie “De Groene Schakel” – (vrijdag 20 maart 2020)

Projectrealisatie fase 2 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” (zaterdag 30 januari 2021)

Projectrealisatie fase 2 Viridi Air - Landgoed De Beylevelden

Dit is een vervolg op het project wat op 5 december 2020 deels is geplant. Het gehele project verloopt in verschillende fases. Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” ligt in Groenekan. Het is een project van ruim 10 ha en gelegen vlakbij Utrecht. Het is een landgoed dat in privé-eigendom is maar ook publieke wandelpaden gaat krijgen. Bezoeken is momenteel uitsluitend op afspraak met Viridi Air. Het doel van Viridi Air is om luchtvervuiling zoals fijnstof, ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Om dit op een effectieve manier te realiseren hanteren we de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er is geen sprake van een traditioneel bosgebied maar juist het planten in stroken/rijen.

De groene filters (bomen) die geplaatst zijn hebben een unieke codering zodat na oplevering ook exact is terug te vinden op de plattegrond waar ze staan.

Het is opgedeeld in 3 filterstroken (Sectie D-E-F):

 • Sectie D: 20210111.01 t/m 20210111.100
 • Sectie E: 20210111.101 t/m 20210111.200
 • Sectie F: 20210111.201 t/m 20210111.300

Project Viridi Air – Zorgboerderij ‘t Opstapje (zaterdag 12 december 2020)

plattegrond - Zorgboerderij het opstapje

Filterproject “Viridi Air – Zorgboerderij ‘t Opstapje” is gelegen in Zuid-Nederland (West-Brabant, Zundert, Hulsdonkstraat 19) en omvat een oppervlakte van 1.5h. In deze Zorgboerderij verblijven in dagopvang mensen met een beperking waardoor ze vastlopen op 1 of meerdere leefgebieden. Bovendien hebben ze een afstand tot de arbeidsmarkt. Gelukkig kunnen zij bij de zorgboerderij (aangepast) werk verrichten en blijven ze op deze manier in het sociale netwerk verweven.

Viridi Air vindt het belangrijk dat iedereen in de maatschappij een kans krijgt. Samen met enkele cliënten is daarom dit filterproject uitgevoerd. Zij hebben geholpen met de voorbereidende werkzaamheden en het planten van de bomen. Ook één van de Viridi Air Partners (BMAir) heeft deze dag meegeholpen met planten.

Het project is uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. Het is opgedeeld in filterstroken (Sectie A-B-C-D-E):

 • Sectie A: 12 groene filters
 • Sectie B:   4 groene filters
 • Sectie C:   44 groene filters
 • Sectie D:   41 groene filters
 • Sectie E:   54 groene filters

Op zaterdag 12 december is dit buitenfilterproject gerealiseerd. Het omvat een terrein van circa 1,5ha (zie plattegrond). Het doel van Viridi Air is om binnen dit project fijnstof en gassen zoals ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren met loof- en naaldbomen. Dit gebeurt aan de hand van het BBA principe (Bodem-Boom-Architectuur) wat inhoudt dat er van een optimale grond gebruikt gemaakt wordt (B), uitsluitend bomen die bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren (B) en een architectuur waarbij de bomen in stroken komen te staan en niet als een traditioneel bosgebied (A). Op die manier wordt bovengemiddeld goed de lucht gezuiverd, ongeveer 20% van de vervuiling kan geabsorbeerd worden door de bomen.

Naast dat de bomen bovengemiddeld goed de buitenlucht zuiveren zijn het ook eetbare bomen. Er staan namelijk paarden langs de filterstroken. Indien een paard zou eten van de bomen heeft dit geen negatieve gevolgen voor ze. Bovendien kan het snoeiafval gebruikt worden als voedsel voor de paarden.

Viridi Air dankt iedereen voor de aanwezigheid en gezelligheid. Hieronder enkele foto’s van deze mooie dag:

Project: fase 1: Viridi Air – Landgoed De Beylevelden (zaterdag 5 december 2020)

Het buitenfilterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” ligt nabij Utrecht (Groenekan). Het is een project van 12 ha en gelegen in Midden-Nederland. Het is een landgoed dat in privé-eigendom is en daarom uitsluitend te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. In de nabije toekomst zullen enkele wandelpaden worden gerealiseerd in het landgoed die publiek toegankelijk zijn. Het doel van Viridi Air is om luchtvervuiling zoals fijnstof, ozon, NOx en CO2 uit de lucht te filteren. Om dit op een effectieve manier te realiseren hanteren we de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er is dus geen sprake van een traditioneel bosgebied! Het project wordt in verschillende fases ingericht. De eerste fase van het project is opgeleverd op 5 december 2020.

De groene filters (bomen) die geplaatst zijn hebben een unieke codering mee gekregen zodat na oplevering ook exact is terug te vinden op de plattegrond waar ze staan.

Het is opgedeeld in filterstroken (Sectie A-B-C):

 • Sectie A: VB20201205.01 t/m VB20201205.25
 • Sectie B: VB20201205.26 t/m VB20201205.150
 • Sectie C: VB20201205.151 t/m VB20201205.176

Projectrealisatie “De Groene Schakel” – fase 1 (vrijdag 20 maart 2020)

Het doel van Viridi Air is om binnen dit project fijnstof en gassen zoals ozon, NOx, stikstofdioxide en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van het BBA (Bodem-Boom-Architectuur) type. Het eerste deel van het project is opgeleverd op 20 maart 2020. De 2e fase is gepland voor eind 2020/begin 2021. Detailoverzicht / plattegrond project fase 1 “De Groene Schakel” (Download)

Bodem: de bodem is visueel getest en als ruim voldoende geclassificeerd. Extra voeding niet nodig in dit project;

Boom: als boomtype hanteert Viridi Air bomen die bovengemiddeld goed de lucht zuiveren van luchtvervuiling. In fase 1 van het project is gekozen voor de fijnspar en de gewone esdoorn. Er wordt gefilterd met de fijnspar – (Picea abies) om fijnstof en CO2 uit de lucht te filteren. Om gassen zoals ozon, NOx, stikstofdioxide en CO2 te verwijderen uit de buitenlucht is gekozen voor de gewone esdoorn – (Acer pseudoplatanus);

Architectuur: in deel 1 van het project worden 2 lange rijen gevormd van enerzijds de fijnspar en anderzijds de gewone esdoorn. Deze rijen worden zeer ruim van elkaar afgezet. Hiermee krijgt de wind vrij spel zodat vervuiling makkelijk aan de bomen gaat hechten (elektrostatische geleiding). De bomen staan in zig-zag structuur;