Het beeldmerk van Viridi Air

Schone Lucht beeldmerk

Beloond worden en erkenning krijgen met het Viridi Air Partnership? Maar alléén als het product, dienst of organisatie(beleid) voldoet aan de gezonde normen (beoordelingscriteria) die Viridi Air hiervoor heeft opgesteld. In het Viridi Air Partnership zit ook een beeldmerk inbegrepen. Het beeldmerk is een erkenning om aan te tonen dat jullie voldoen aan een significante bijdrage voor gezonde lucht en daarmee Partner zijn van Viridi Air. Tevens creëert het beeldmerk meer bewustwording voor gezonde lucht. Belangrijk want in de maatschappij is (nog) weinig bewustzijn over de gezondheidsrisico’s van vervuilde binnen- en buitenlucht.

Het beeldmerk mag geplaatst worden op b.v. een website/social media of op de deur bij een klant van u! In de praktijk is het beeldmerk op 2 manieren te gebruiken:

  1. Als bewijs van voldoen aan de gestelde criteria voor het Partnership met Viridi Air. Een bedrijf mag niet zomaar Partner worden. Viridi Air beoordeelt/keurt of voldaan is aan de criteria;
  2. Als bewijs van deelname aan een initiatief voor meer schone gezonde lucht;

Wat laat het beeldmerk van Viridi Air zien?

Het beeldmerk creëert meer bewustzijn voor gezonde en schone lucht. Dit zal de consument en medewerker helpen een bewuste keuze te maken.

Het beeldmerk laat in 1 oogopslag zien aan de consument of medewerker dat een product/dienst of beleid significant bijdraagt aan gezonde binnen- en/of buitenlucht. Gebruik het daarom op b.v. een website, social media, nieuwsbrief, of als sticker op product of bedrijfsentree. Het beeldmerk is ook een bevestiging dat voldaan is aan de beoordelingscriteria. Daarom vinden sommige bedrijven het fijn om het beeldmerk in te zetten als Schone Lucht-keurmerk. Immers, het gehele beoordelingsproces is 100% transparant en controleerbaar voor de (eind)klant. Het is het meest transparante en controleerbare beeldmerk dus ideaal om als keurmerk in te zetten (niet verplicht!).

Het beeldmerk van Viridi Air wordt uitsluitend toegekend indien voldaan is aan de beoordelingscriteria.

Geef het Schone Lucht-beeldmerk aan uw klant!!

Voldoet uw product of dienst aan de beoordelingscriteria van Viridi Air? Geef dan het Schone Lucht-beeldmerk nà installatie van het product of de verrichte dienst aan de klant om op een gebouw of een ruimte te bevestigen (b.v. als sticker). Hoe leuk is het om bij uw klant op de deur/entree het beeldmerk te mogen bevestigen?

Externe controle op het Viridi Air Partnership/Schone Lucht-certificaat en beeldmerk/keurmerk van Viridi Air

De beoordeling van het Viridi Air Partnership en daarbij gebruik van het beeldmerk/keurmerk en Schone Lucht-certificaat is het meest transparant gecontroleerde systeem van Nederland. Externe controle op het Viridi Air Partnership/Schone Lucht-certificaat en beeldmerk/keurmerk van Viridi Air.

Is de organisatie of product/dienst internationaal?

Viridi Air heeft het beeldmerk ook in een internationale variant: het Healthy Air-quality label. Het is logischer om daar gebruik van te maken als er internationale klanten zijn. Viridi Air is onlangs gestart in Nederland waardoor de meeste pagina’s nog niet zijn vertaald naar het Engels. Mocht u hier dringend behoefte aan hebben. Laat dat dan weten via info@viridiair.nl zodat hier de hoogste prioriteit aan kan worden gegeven.