Het Schone Lucht Akkoord

De Nederlandse overheid wil graag de luchtkwaliteit in Nederland verbeteren. Het doel is om in 2030 een halvering van de vervuiling in de lucht. Een mooie ambitie! Aandachtsgebieden zijn drukke verkeersknooppunten, binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen. De overheid heeft met enkele provincies en gemeentes het Schone Lucht Akkoord (SLA) getekend (9 provincies en 36 gemeenten). Vervuilde lucht laat zich gemakkelijk verplaatsen en dus moet er ook op Europees niveau samengewerkt worden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) ondersteunt het opstellen van het SLA en participeert hierin met ideeën en initiatieven. Zij kijken o.a. wat haalbaar is en uitvoerbaar.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven is binnen de tweede kamer de kartrekker van het Schone Lucht Akkoord.

Wat betekent het Schone Lucht Akkoord concreet?

Concreet betreft het Schone Lucht Akkoord dat bedrijfsleven en overheden meer maatregelen moeten treffen voor minder fijnstof, stikstofoxiden en NOx in de buitenlucht. Denk aan wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. De partijen die het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend (overheid, provincies en gemeenten) moeten jaarlijks de voortgang gaan laten zien.

Met het Schone Lucht Akkoord verwacht het kabinet in 2030 op de meeste plekken te voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Met het Schone Lucht Akkoord worden jaarlijks levens gered en minder ziektegevallen veroorzaakt gerelateerd aan vuile lucht.

Het Schone Lucht Akkoord en de branche HVAC/Aircleaning

Binnen de branche HVAC en/Aircleaning weet men al jaren dat de buitenlucht vervuild is. Immers die vervuiling komt in de filters en/of kanaalwerk terecht. Een gezondere buitenlucht betekent automatisch gezondere binnenlucht. Gezonde lucht is dus schone binnen- en buitenlucht. Viridi Air werkt daarom intensief samen met de HVAC branche. Samen dragen we bij aan gezondere buitenlucht en dus ook gezondere binnenlucht. De HVAC/Aircleaning-branche heeft een speciaal Schone Lucht-label om dit uit te dragen naar de klant/leveranciers.

Het Schone Lucht Akkoord en Viridi Air

Het Schone Lucht Akkoord zet in op minder fijnstof, stikstofdioxide en NOx. Dat zijn exact de pijlers en streefgebieden van Viridi Air want die vervuiling wordt uit de lucht gefilterd. Meedoen met Viridi Air is een bijdrage leveren aan Schone Lucht maar ook aantonen dat uw bedrijf geeft om schone lucht. Bedrijven die met Viridi Air meedoen ondersteunen dus automatisch het Schone Lucht Akkoord. Ieder bedrijf dat graag meedoet met Viridi Air ontvangt o.a. het Schone Lucht-label, Schone Lucht-certificaat een videovlog en nog veel meer. Lees méér over de voordelen.