Het Schone Lucht-label van Viridi Air

Het Schone Lucht-label is een kwaliteitsbeeldmerk om in één oogopslag te laten zien dat jullie een product, dienst of bedrijfsbeleid hebben waarvan aangetoond is dat jullie bijdragen aan schone lucht & dat jullie meedoen met onze buitenfilterprojecten (schone lucht met duurzame vergroening). Tevens creëert het Schone Lucht-label meer bewustwording voor schone lucht. Belangrijk want in de maatschappij is (nog) weinig bewustzijn over de gezondheidsrisico’s van vervuilde binnen- en buitenlucht.

Schone Lucht beeldmerk - algemeen - 2021 (partner)

Het Schone Lucht-label mag geplaatst worden op b.v. een bedrijfsvoertuig/digitale handtekeningen/website/offerte/social media. In de praktijk is het label op 3 manieren te gebruiken:

  1. Als bewijs van voldoen aan de gestelde toelatingscriteria voor het Partnership met Viridi Air. Een bedrijf mag niet zomaar Partner worden. Viridi Air beoordeelt/keurt of voldaan is aan de beoordelingscriteria;
  2. Om in één beeld krachtig te laten zien dat een product, dienst of bedrijfsvoering bijdraagt aan schone lucht;
  3. Om te laten zien dat het bedrijf bijdraagt aan vergroening en duurzaamheid;

Het meest transparante en controleerbare label

Het gehele beoordelingsproces is 100% transparant en controleerbaar voor de (eind)klant. Het is het meest transparante en controleerbare label dus ideaal om als keurmerk in te zetten. Het Schone Lucht-label van Viridi Air wordt uitsluitend toegekend indien voldaan is aan de beoordelingscriteria. Het bewijsmateriaal hiertoe wordt transparant in het bedrijfsprofiel geplaatst. Vanwege deze 100% transparante en controleerbare werkwijze vindt er géén aanvullende controle plaats door een externe certificeringscommissie.

Is de organisatie of product/dienst internationaal?

Viridi Air heeft het label ook in een internationale variant: het Healthy Air-quality label. Het is logischer om daar gebruik van te maken als er internationale klanten zijn. Viridi Air is onlangs gestart in Nederland waardoor de meeste pagina’s nog niet zijn vertaald naar het Engels. Mocht u hier dringend behoefte aan hebben. Laat dat dan weten via info@viridiair.nl zodat hier de hoogste prioriteit aan kan worden gegeven.