Het Schone Lucht-beeldmerk van Viridi Air

Het Schone Lucht-beeldmerk is een kwaliteitsbeeldmerk en een erkenning om aan te tonen dat voldaan is aan de beoordelingscriteria van Viridi Air en een significante bijdrage wordt geleverd aan schone lucht. Het laat in één beeld krachtig zien wat jullie met een product, dienst of bedrijfsbeleid belangrijk vinden, namelijk: schone lucht. Tevens creëert het Schone Lucht-beeldmerk meer bewustwording voor schone lucht. Belangrijk want in de maatschappij is (nog) weinig bewustzijn over de gezondheidsrisico’s van vervuilde binnen- en buitenlucht.

Schone Lucht beeldmerk - algemeen - 2021 (partner)

Het Schone Lucht-beeldmerk mag geplaatst worden op b.v. een bedrijfsvoertuig/digitale handtekeningen/website/offerte/social media. In de praktijk is het beeldmerk op 3 manieren te gebruiken:

  1. Als bewijs van voldoen aan de gestelde criteria voor het Partnership met Viridi Air. Een bedrijf mag niet zomaar Partner worden. Viridi Air beoordeelt/keurt of voldaan is aan de beoordelingscriteria;
  2. Om in één beeld krachtig te laten zien dat jullie product, dienst of bedrijfsvoering bijdraagt aan schone lucht;
  3. Als bewijs van deelname aan een initiatief voor meer schone gezonde lucht, meer bewustzijn;

Het meest transparante en controleerbare beeldmerk

Het gehele beoordelingsproces is 100% transparant en controleerbaar voor de (eind)klant. Het is het meest transparante en controleerbare beeldmerk dus ideaal om als keurmerk in te zetten. Het Schone Lucht-beeldmerk van Viridi Air wordt uitsluitend toegekend indien voldaan is aan de beoordelingscriteria. Het bewijsmateriaal hiertoe wordt transparant in het bedrijfsprofiel geplaatst. Vanwege deze 100% transparante en controleerbare werkwijze vindt er géén externe controle plaats.

Is de organisatie of product/dienst internationaal?

Viridi Air heeft het beeldmerk ook in een internationale variant: het Healthy Air-quality label. Het is logischer om daar gebruik van te maken als er internationale klanten zijn. Viridi Air is onlangs gestart in Nederland waardoor de meeste pagina’s nog niet zijn vertaald naar het Engels. Mocht u hier dringend behoefte aan hebben. Laat dat dan weten via info@viridiair.nl zodat hier de hoogste prioriteit aan kan worden gegeven.