Het Schone Lucht-certificaat

Het Schone Lucht-certificaat bewijst het geldig gebruik van het Viridi Air Partnership. Wat inhoudt dat jullie een product, dienst of bedrijfsbeleid hebben dat significant bijdraagt aan schone binnen- en buitenlucht. Naast deze erkenning ontvangen jullie unieke marketing, promotie en plaatst Viridi Air unieke natuurlijke buitenfilters. Het Schone Lucht-certificaat bevat ook de exacte locatie gegevens van deze groene filters (luchtzuiverende bomen) in het buitenfilterproject. Het Schone Lucht-certificaat is één jaar geldig.

Schone lucht-certificaat

Beoordelingscriteria en Schone Lucht-certificaat

Iedere organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om aan de beoordelingscriteria te voldoen. Dit kan als organisatie of met een product/dienst. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Indien voldaan is aan de criteria wordt het Viridi Air Partnership uitgereikt waar het Schone Lucht-certificaat onderdeel vanuit maakt.

Externe controle op het Schone Lucht-certificaat

Het Schone Lucht-certificaat is het meest transparant gecontroleerde certificaat. Externe controle op het Schone Lucht-certificaat.

Geldigheidsduur Schone Lucht-certificaat

De geldigheid van het Schone Lucht-certificaat is één jaar. Er vindt jaarlijks hertoetsing plaats op de beoordelingscriteria.