Het Schone Lucht-certificaat

Bedrijven die het Partnership van Viridi Air afnemen krijgen het Schone Lucht-certificaat als bewijs van deelname. Deze mag gebruikt worden voor externe (promotie) doeleinden.

Transparantie & plattegrond

Omdat Viridi Air transparantie erg belangrijk vindt is bij het certificaat een plattegrond toegevoegd met daarop weergegeven waar de bomen zijn gesitueerd (gemeente, locatie, perceelnummer, enz.). Door het Partnership worden jaarlijks nieuwe extra bomen geplant binnen een lopend project. Partners worden jaarlijks op de hoogte gehouden van de exacte locatie van de nieuwe geplante bomen met een aangepast overzicht en plattegrond.

Boomgarantie

Door de boomgarantie die Viridi Air geeft worden bomen niet gekapt maar wel vervangen als ze uitval hebben (b.v. door ziekte/sterfte) in één van de lopende projecten. Gedurende het Partnership blijft u geïnformeerd over de locatie van de bomen en of er aanpassingen hebben plaats gevonden. Jaarlijks ontvangen Partners een nieuw Schone Lucht-certificaat. Hieronder is een voorbeeld certificaat weergegeven:

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op: