Het Schone Lucht-certificaat

Het Schone Lucht-certificaat bewijst het geldig gebruik van het Schone Lucht-keurmerk. Het Schone Lucht-certificaat is één jaar geldig.

Schone Lucht-Certificaat

Beoordelingscriteria en Schone Lucht-certificaat

Iedere organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om aan de “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht” te voldoen. Dit kan als organisatie of met een product/dienst. De bewijsvoering wordt steeds online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Indien voldaan is aan de criteria wordt het Schone Lucht-certificaat uitgereikt. Dit geeft ook het recht om het Schone Lucht-keurmerk te gaan gebruiken voor (commerciële) bedrijfsdoelstellingen.

Geldigheidsduur Schone Lucht-certificaat

De geldigheid van het Schone Lucht-certificaat is één jaar. Er vindt jaarlijks hertoetsing plaats op de “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht“.

Externe controle op het Schone Lucht-keurmerk en Schone Lucht-certificaat

De bewijsvoering die aantoont of de organisatie of het product/dienst voldoet aan de “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht” wordt door Viridi Air steeds online, transparant en 100% toegankelijk op de website geplaatst. Daar is alles controleerbaar. Voor de certificering wordt géén gebruik gemaakt van externe instanties. Wie is de beste persoon of instantie om te controleren? Juist dat bent u! Viridi Air houdt van transparantie, eerlijkheid en openheid en daarom staat alle bewijsvoering online.

Gratis promotie en een aandeel in het 100% groene en duurzame buitenfilterproject van Viridi Air

Organisaties die het Schone Lucht-keurmerk aanvragen, ontvangen gratis promotie maar ook een aandeel in het groene buitenfilterproject van Viridi Air (lees meer). Het aandeel hierin betreft 1 of méér groene filters en wordt ook in het Schone Lucht-certificaat opgenomen. De exacte locatie van de groene en duurzame filters op het perceel is weergegeven met een situatieschets (gemeente, locatie, perceelnummer, enz.).

Is de organisatie of product/dienst internationaal?

Viridi Air heeft het Schone Lucht-keurmerk ook in een internationale variant: het Healthy Air quality mark. Het is logischer om daar gebruik van te maken als er internationale klanten zijn. Viridi Air is onlangs gestart in Nederland waardoor de meeste pagina’s nog niet zijn vertaald naar het Engels. Mocht u hier dringend behoefte aan hebben. Laat dat dan weten via info@viridiair.nl zodat hier de hoogste prioriteit aan kan worden gegeven.