Het Schone Lucht-certificaat©

Het Schone Lucht-certificaat© bewijst dat jullie meedoen met de buitenfilterprojecten en dat jullie een product, dienst of bedrijfsbeleid hebben waarvan aangetoond is het bijdraagt aan schone lucht. Bij het Schone Lucht-certificaat© wordt ook het Schone Lucht-label geleverd. Naast deze erkenning ontvangen jullie promotie & marketing exposure en steunen jullie onze projecten gericht op schone lucht met duurzame vergroening. Het Schone Lucht-certificaat bevat ook de exacte locatie gegevens van deze groene filters (luchtzuiverende bomen) op jullie eigen locatie of in het buitenfilterproject. Het Schone Lucht-certificaat© is één jaar geldig.

Schone lucht-certificaat

In de praktijk wordt het Schone Lucht-certificaat© om 3 redenen gebruikt:

  1. Als bewijs van voldoen aan de gestelde beoordelingscriteria voor het Partnership met Viridi Air. Een bedrijf mag niet zomaar Partner worden. Viridi Air beoordeelt/keurt of voldaan is aan de beoordelingscriteria;
  2. Om in één beeld krachtig te laten zien dat een product, dienst of bedrijfsvoering bijdraagt aan schone lucht;
  3. Om te laten zien dat het bedrijf bijdraagt aan vergroening en duurzaamheid;

Beoordelingscriteria en Schone Lucht-certificaat

Iedere organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om aan de beoordelingscriteria te voldoen. Dit kan als organisatie of met een product/dienst. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Indien voldaan is aan de criteria wordt het Viridi Air Partnership uitgereikt waar het Schone Lucht-certificaat© onderdeel vanuit maakt.

Externe controle op het Schone Lucht-certificaat

Het Schone Lucht-certificaat© is het meest transparant gecontroleerde certificaat. Externe controle op het Schone Lucht-certificaat©.

Geldigheidsduur Schone Lucht-certificaat

De geldigheid van het Schone Lucht-certificaat© is één jaar. Er vindt jaarlijks hertoetsing plaats op de beoordelingscriteria.