Het Schone Lucht-certificaat

Het Schone Lucht-certificaat bewijst het geldig gebruik van het Viridi Air Partnership. Wat inhoudt dat jullie een product, dienst of bedrijfsbeleid hebben dat voldoet aan de beoordelingscriteria van schone lucht. Bij het Schone Lucht-certificaat wordt ook het Schone Lucht-beeldmerk geleverd. Naast deze erkenning ontvangen jullie promotie & marketing exposure en steunen jullie onze projecten gericht op schone lucht met duurzame vergroening. Het Schone Lucht-certificaat bevat ook de exacte locatie gegevens van deze groene filters (luchtzuiverende bomen) op jullie eigen locatie of in het buitenfilterproject. Het Schone Lucht-certificaat is één jaar geldig.

Schone lucht-certificaat

In de praktijk wordt het Schone Lucht-certificaat om 3 redenen gebruikt:

  1. Als bewijs van voldoen aan de gestelde beoordelingscriteria voor het Partnership met Viridi Air. Een bedrijf mag niet zomaar Partner worden. Viridi Air beoordeelt/keurt of voldaan is aan de beoordelingscriteria;
  2. Om in één beeld krachtig te laten zien dat een product, dienst of bedrijfsvoering bijdraagt aan schone lucht;
  3. Om te laten zien dat het bedrijf bijdraagt aan vergroening en duurzaamheid;

Beoordelingscriteria en Schone Lucht-certificaat

Iedere organisatie toont jaarlijks aan (bewijsvoering) wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan om aan de beoordelingscriteria te voldoen. Dit kan als organisatie of met een product/dienst. De bewijsvoering wordt jaarlijks online op de website van www.viridiair.nl geplaatst. Indien voldaan is aan de criteria wordt het Viridi Air Partnership uitgereikt waar het Schone Lucht-certificaat onderdeel vanuit maakt.

Externe controle op het Schone Lucht-certificaat

Het Schone Lucht-certificaat is het meest transparant gecontroleerde certificaat. Externe controle op het Schone Lucht-certificaat.

Geldigheidsduur Schone Lucht-certificaat

De geldigheid van het Schone Lucht-certificaat is één jaar. Er vindt jaarlijks hertoetsing plaats op de beoordelingscriteria.