Het Schone Lucht-keurmerk

schone lucht-keurmerk

Viridi Air staat voor de gezondheid van de mens. Samen met jullie gaan we meer bewustzijn creëren in de markt voor gezonde lucht. Meer organisaties en consumenten mogen bewust worden van de noodzaak om gezonde binnen- en buitenlucht in te ademen (zònder virussen, fijnstof, NOx, roet, CO2, stikstofdioxide, ozon….enz.). Het is tijd om samen te gaan werken aan schone binnen- en buitenlucht. Met het Schone Lucht-keurmerk van Viridi Air is voor iedereen duidelijk wie meewerkt aan schone en gezonde lucht en de bewustwording ervan. In veel gevallen kunt u het ook voor een klant aanvragen (ruimte of organisatie).

Waarom het Schone Lucht-keurmerk gebruiken ?

Het Schone Lucht-keurmerk toont in één beeldmerk aan dat een organisatie of product/dienst bijdraagt aan gezonde binnen- of buitenlucht maar ook voldoet aan de beoordelingscriteria van Viridi Air. Gebruik het daarom op een website, social media, nieuwsbrief, enz. Naast het keurmerk wordt een partnership afgesloten waardoor Viridi Air gaat werken aan meer bewustzijn voor gezonde lucht in de markt. O.a. via het groene & duurzame buitenfilterproject en promotie. Goed voor het (bedrijfs)imago en het levert een onderscheidend vermogen op.

Definitie en geldigheidsduur

Het Schone Lucht-keurmerk is een beeldmerk van Viridi Air dat aantoont dat een organisatie, product of dienst jaarlijks bijdraagt aan meer schone binnen- en buitenlucht. Het mag uitsluitend gebruikt worden indien voldaan is aan de beoordelingscriteria voor “bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht” en het Schone Lucht-certificaat is afgegeven door Viridi Air. Hierin staat ook de geldigheidsduur (1 jaar).

Doelstelling

Doel van het Schone Lucht-keurmerk is de consument bewust te maken van de noodzaak aan schone en gezonde lucht. Daarbij heeft het als doel te helpen bij het maken van een bewuste keuze naar bedrijven die zich jaarlijks inzetten voor meer schone binnen- en buitenlucht. De consument die zich bewust is van de luchtkwaliteit in binnen- en buitenlucht is steeds kritischer geworden. Bedrijven en producten die bijdragen aan de luchtkwaliteit worden populairder.

Keurmerkhouders ontvangen het Viridi Air Partnership (gratis promotie en een aandeel in het 100% groene en duurzame buitenfilterproject van Viridi Air)

Organisaties die het Schone Lucht-keurmerk aanvragen, ontvangen ook het Viridi Air Partnership bestaande uit gratis promotie en een aandeel in het 100% groene en duurzame buitenfilterproject van Viridi Air.

Externe controle op het Schone Lucht-keurmerk en Schone Lucht-certificaat

De bewijsvoering die aantoont of de organisatie of het product/dienst voldoet aan de “criteria voor bijdrage aan schone binnen- en buitenlucht” wordt door Viridi Air steeds online, transparant en 100% toegankelijk op de website geplaatst. Daar is alles controleerbaar. Voor de certificering wordt géén gebruik gemaakt van externe instanties. Wie is de beste persoon of instantie om te controleren? Juist dat bent u! Viridi Air houdt van transparantie, eerlijkheid en openheid en daarom staat alle bewijsvoering online.

Aanvragen Schone Lucht-keurmerk

Interesse om het Schone Lucht-keurmerk aan te vragen? Ga direct naar Schone Lucht-keurmerk aanvragen.

Is de organisatie of product/dienst internationaal?

Viridi Air heeft het Schone Lucht-keurmerk ook in een internationale variant: het Healthy Air-quality label. Het is logischer om daar gebruik van te maken als er internationale klanten zijn. Viridi Air is onlangs gestart in Nederland waardoor de meeste pagina’s nog niet zijn vertaald naar het Engels. Mocht u hier dringend behoefte aan hebben. Laat dat dan weten via info@viridiair.nl zodat hier de hoogste prioriteit aan kan worden gegeven.