Zoek naar producten en diensten van onze Partners die bijdragen aan schone lucht

* Viridi Air is nimmer aansprakelijk voor gedane claims en uitspraken van partners over product eigenschappen, benoemd op viridiair.nl of digitale omgeving van partners. Specifieke claims (die mogelijk in strijd kunnen zijn met de wetgeving of praktisch onjuist zijn) of (tekstueel) foutieve informatie die juridisch of in de praktijk problemen veroorzaken vallen niet onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Viridi Air. Ook indien de producten of diensten van Partner ondeugdelijk zijn zal Viridi Air niets verwijtbaar zijn.