Planning buitenfilterprojecten

Op de planning staan 2 buitenfilterprojecten die op deze pagina uitvoerig worden toegelicht:

Project: fase 1 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”

Project: fase 2 – De Groene Schakel

Project: fase 1 “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden”

Filterproject “Viridi Air – Landgoed De Beylevelden” is gelegen in Midden-Nederland (Utrecht, Groenekan) en omvat een oppervlakte van 12h. Het project is te bezichtigen op afspraak met Viridi Air. Het doel van Viridi Air is om fijnstof en gassen zoals ozon, NOx, stikstofdioxide en CO2 uit de lucht te filteren. Dit gebeurt aan de hand van de BBA-filtertechniek (Bodem-Boom-Architectuur). Er worden dus geen traditionele bosgebieden aangelegd maar filterstroken met behulp van een groene oplossing.

Het project wordt in verschillende fases ingericht. De eerste fase van het project wordt opgeleverd eind 2020/begin 2021. De BBA filtertechniek houdt het volgende in:

  • Bodem: de bodem is visueel getest en als ruim voldoende geclassificeerd. Extra voeding niet nodig in dit project;
  • Boom: als boomtype hanteert Viridi Air bomen die bovengemiddeld goed de lucht zuiveren van luchtvervuiling;
  • Architectuur: er worden diverse lange rijen/stroken gevormd van enerzijds de naaldbomen en anderzijds loofbomen. Of een combinatie van beide. Deze stroken worden zeer ruim van elkaar afgezet. Hiermee krijgt de wind vrij spel zodat vervuiling makkelijk aan de bomen gaat hechten (elektrostatische geleiding). De bomen staan in zig-zag structuur om een dichte filterstrook te vormen;

De bomen die geplaatst worden krijgen uiteindelijke een unieke codering mee die na oplevering ook exact zijn terug te vinden op de plattegrond. Die plattegrond wordt met het Schone Lucht-certificaat meegeleverd.

Project: fase 2 – De Groene Schakel

In maart 2020 heeft Viridi Air fase 1 van het project (Project: “De Groene Schakel”) uitgevoerd. Het gebied is gelegen tussen natuurgebied De Verloren Hoek en Het Liesbos (zie plattegrond). Dat is tussen Etten-Leur en Prinsenbeek (Noord-Brabant). Er is gekozen voor dit project omdat in de nabije omgeving veel industrie en snelwegen zijn en de buitenlucht hier ernstig vervuild is met fijnstof, stikstofdioxide, NOx. Op het perceel bevinden zich momenteel géén bomen, en die hebben er ook nooit gestaan. Het project omvat een 3-tal luchtzuiverende stroken bos van in totaal circa 0,5 ha.

Eind 2020 / begin 2021 staat fase 2 van dit project op de planning. Viridi Air gaat op het perceel bomen planten die bovengemiddeld presteren qua luchtzuivering. Ze worden geplaatst in brede stroken zodat ze nog beter in staat zijn om verontreinigde gassen zoals stikstofdioxide(n) en NOx maar ook fijnstof op te nemen. Mede doordat de wind dan zorgt voor elektrostatische aantrekking op de bladeren/naalden. Langs enkele stroken wordt ook een beregeningsinstallatie gecreëerd voor droge zomers. Organisaties die vanaf maart 2020 een Schone Lucht-keurmerk i.c.m. een Viridi Air Partnership afnemen worden in de 2e fase van dit project geplaatst (periode herfst/winter 2020/2021).

Op onderstaande plattegrond staat aangegeven waar de bomen in de 2e fase moeten komen: