Bewijsvoering – Schone Lucht bijdrage Ventilatie Techniek Nederland (2021/2022)

Op deze pagina wordt toegelicht met welke diensten Ventilatie Techniek Nederland voldoet aan de beoordelingscriteria “dienst” voor Onderhoudsbedrijven. De positieve beoordeling is verricht op 17 mei 2021. Informatie die gebruikt is voor de beoordeling is te vinden op basis van de opgeleverde werken die o.a. te zien zijn op Ventilatie Techniek Nederland